choose your way
Choose Your Way

Choose your way

HOGWARTS
Cadılık ve Büyücülük eğitimi veren kurgusal bir okuldur. ( Harry Potter )
NARNIA
Dünyanın sonunun ötesindeki bir ülkeden gelen büyük bir aslan olan Aslan tarafından kurulmuştur. Güneyindeki Archenland'dan ayıran sıradağlar ile çorak arazi ve fundalıklar ( kuzey sınırı ) arasında uzanan kurgusal bir ülkedir. ( The Chronicles of Narnia / Narnia Günlükleri )
CAMP HALF-BLOOD
SUNNYSIDE
RACCOON CITY
Resident Evil'in ana konusu, Raccoon City sokaklarında geçer. Umbrella'nın asıl merkezi Kuzey Amerika'daki Raccoon City'dir. ( Resident Evil )
WONDERLAND
ASGARD
MUSHROOM KINGDOM
PANEM
Uzak ve belli olmayan bir gelecekte Kuzey Amerika'da kıyamet sonrasında kurulmuş Açlık Oyunlar Evreni'dir. ( The Hunger Games / Açlık Oyunları )
CRYSTAL LAKE
NEVERLAND
Varolmayan Ülke ( Peter Pan )
REPUBLIC CITY
SILENT HILL
Sessiz Tepe
SPRINGFIELD
HILL WALLEY
Geleceğe Dönüş üçlemesinin geçtiği kurgusal kasabadır. ( Back to the Future / Geleceğe Dönüş )
TOWSVILLE
COAST CITY
SUNSET VALLEY